Web a facebook

V rámci zapojení veřejnosti a oslovení většího počtu lidí do participace jsme využili možnosti komunikace v online prostředí. Na webové stránce navrhnihlavni.cz jsme mohli vybízet obyvatele Hlavní třídy k jednotlivým aktivitám, které byly navrženy k provedení online. Tímto způsobem jsme také využívali platformu Facebooku, kde jsme také průběžně informovali o našich schůzkách, plánovaných i provedených aktivitách a vybízeli k zapojení se do komunitního plánování.

Na webové stránce navrhnihlavni.cz jsme konkrétně vybídli obyvatele Hlavní třídy k nahrávání fotek míst, kde se cítí dobře, nebo míst, která jsou spojena s nepříjemnými pocity z prostředí Hlavní třídy v rámci aktivity zvané Photovoice (viz výše). Následně jsme s jejich souhlasem publikovali tyto fotky na webu i Facebooku. Cílem bylo získat od obyvatel Hlavní třídy názor na prostředí, ve kterém žijí, a aktivovat jejich uvažování o prostředí, ve kterém tráví čas. Jejich fotografie, které nahráli na web, jsme mohli dále prezentovat na Facebooku a oslovit tak další obyvatele a prezentovat názor jejich sousedů.


Náhled webu


Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou obyvatelé Hlavní třídy, kteří jsou schopni se orientovat v online prostředí.

Kroky realizace

 1. Vytvoření webové platformy
 2. Vytvoření Facebookové stránky
 3. Sběr publikovatelného materiálu – pořizování fotografií během schůzek, fotografie z aktivit, vyhodnocení aktivit komunitního plánování
 4. Publikování dat – fotografií, či vyhodnocení materiálu nahraného uživateli
 5. Reakce na komentáře
 6. Průběžné sdílení příspěvků a fotografií, aktualizování aktivit a událostí
 7. Vybízení uživatelů k zapojení se do aktivit formou příspěvků, událostí

Základní principy realizace

 • Metoda probíhá v online prostředí
 • K tomuto způsobu participace je potřeba ovládat a orientovat se ve spravování webových a facebookových stránek
 • Zapojit se mohou pouze počítačově gramotní obyvatelé

Co je pro realizaci potřeba zajistit

 • Viditelnost webové a facebookové stránky v online prostředí
 • Oslovit co největší okruh lidí
 • Pravidelně sdílet příspěvky spojené s participací a aktivitami komunitního plánování, jak uplynulé události, tak probíhajícího šetření, ale i plánovaných aktivit, do kterých se mohou oslovení uživatelé zapojit

Možné návazné metody

V rámci této metody jsme zapojili metodu Photovoice, viz výše.

Rozšiřující tipy a doporučení

Je vhodné připravit atraktivní vzhled webu a facebookové stránky. Publikovat kvalitní obsah a fotografie. Pravidelně přidávat obsah a oslovovat cílovou skupinu (doporučujeme „sledovat” či dát „like” podnikům spojeným s daným územím).

Příklady dobré praxe

FajnOVA. (nedatováno). Dostupné z: https://fajnova.cz/

Výhody a nevýhody použití

Výhody
Nevýhody
Zapojení potenciálně velkého okruhu lidí do komunitního plánování
Okruh lidí omezen na oslovené uživatele – limity viditelnosti stránky – může vyřešit reklama
Možnost informování o aktivitách potenciálně velký okruh lidí
Okruh lidí omezen na ty, kteří jsou “počítačově gramotní”
Sdílení v online prostředí je snadné, dostupné a pro mnoho lidí preferované a atraktivní
Vhodné jen pro určité aktivity
Časová efektivita
Potřeba se těmto platformám aktivně věnovat
Možnost archivovat příspěvky, kdokoliv má ke stránkám přístup a může se tak zorientovat v našich aktivitách
Potřeba odborníka na spravování webu
Vhodné pro průběžné informování
 


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 11. 2021