O projektu

Název projektu: Komunitně založené participativní plánování v městském prostoru

Cílem projektu je vytvořit v rámci cykličnosti procesu participativního akčního výzkumu v konkrétní lokalitě (Hlavní třída v městském obvodu Ostrava Poruba) metodiku participativního plánování, která umožní: a) zapojit občany do definování jejich životního prostoru; b) zapojit do procesu participativního plánování i ty cílové skupiny, které jsou z něj tradičně vylučovány; c) využívat širokého spektra metod a technik participativního plánování založených na posílení sociální inkluze a sociální koheze v městském prostoru ze všech úrovní participace; d) posilovat inkluzi a sociální kohezi. Dopadovým cílem projektu je a) rozvoj legitimní interakce mezi občanem a samosprávou za pomocí zavádění inovativních metod; b) odpovědná tvorba veřejných politik.

Projekt je založen na inovativních postupech tvorby synergie mezi angažovaností občanů, veřejnou správou a komerčním sektorem za využití participativního akčního výzkumu a přístupů public interest design. Projekt využívá interaktivní a cyklický proces, který zahrnuje a) výzkum; b) implementaci a pilotáž výsledků; c) reflexi tohoto procesu a d) další využití reflexe pro výzkum, implementaci a pilotáž (viz příloha Design projektu). V procesu realizace projektu interagují procesy participativní tvorby a kolaborativního rozhodování komunity: a) nad případovou studií lokality a návrhem zadání (urbanisticko-architektonického řešení lokality), b) (skrze bod a) nad metodikou participativního plánování v městském prostoru.
TA ČR Projekt TL02000071 Komunitně založené participativní plánování v městském prostoru je řešen s finanční podporou TA ČR.


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 03. 2019