Aplikační garanti

logo STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
+420 599 444 444 | posta@ostrava.cz | www.ostrava.cz
logo STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA – MĚSTSKÝ OBVOD PORUBA
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba
+420 599 480 111 | posta@moporuba.cz | poruba.ostrava.cz
logo MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
28. října 11, 702 18 Ostrava
+420 595 622 222 | posta@msk.cz | www.msk.czTA ČR Projekt TL02000071 Komunitně založené participativní plánování v městském prostoru je řešen s finanční podporou TA ČR.


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 03. 2019