Talking walls

Dobrovolně zapojená skupina lidí vyjadřuje své názory k tématu prezentovaném na fyzické nebo virtuální ploše. Zapojené osoby se postupně vyjadřují k položeným otázkám bez přítomnosti členů přípravného týmu. Absence dohledu tak může vést k větší otevřenosti a upřímnosti.

„Cílem Talking walls je získat informace o názorech a postojích zapojených osob na dané téma. Talking walls je metoda určená pro libovolně velké skupiny lidí, v závislosti na umístění tabule do specifického prostředí a tím cílí na specifickou skupinu osob. Informace jsou získávány pomocí písemných záznamů pořizovaných přímo dotazovanými osobami, čímž dochází k zaznamenání jejich názoru na zkoumané téma“ (Mohanna, Cottrell, 2004).


Cílová skupina

Cílová skupina Talking walls může být jakkoliv široká v závi­slosti na konkrétním tématu a záměru.

Kroky realizace

 1. Zvolení vhodné metody pro oslovení cílové skupiny a získání specifických informací
 2. Specifikace tématu a jeho okruhů
 3. Specifikace tématu a jeho okruhů
 4. Příprava a konkretizace otázek, které budou položeny cílové skupině
 5. Realizace Talking walls, instalace v prostoru
 6. Sběr dat z Tallking walls
 7. Kvantitativní vyhodnocení odpovědí na otázky – nejčastěji se opakující odpovědi, speciální odpovědi atp.

Principy realizace

 • Metoda je založená na dobrovolnosti účastníků
 • Při realizaci metody je zajištěna anonymita získaných dat
 • Zapojení dobrovolníci jsou informováni o tom, jak bude s daty dále nakládáno
 • Metodu lze provádět bez fyzické přítomnosti organizátorů
 • Založeno na důvěře v zapojené osoby – riziko nenávistných, urážlivých a jiných nevhodných příspěvků (přítomnost organizátora pouze coby tvůrce zdi, tedy dodatečného kontrolora)

Možné návazné metody

Použití coby iniciátor nových zdrojů informací a také jako prohloubení informací již provedeného šetření – možno navázat dotazníkovým šetřením, photovoice, scénáři budoucnosti, reminiscencí.


Talking walls ve veřejném prostoru

Metoda probíhá ve veřejném prostoru. Pro realizaci na Hlavní třídě byly využity plakáty vylepené na veřejné plakátovací ploše. Otázky se týkají podoby veřejného prostoru, ve kterém jsou Talking walls umístěny, lidé tak odpovídají v samotném prostředí (nebo blízkém okolí), ke kterému se vyjadřují.

Cílová skupina

Cílovou skupinou tohoto experimentálního provedení metody Talking walls jsou uživatelé veřejného prostoru. Cílem je oslovit veřejnost bez nutnosti vydefinování socio-demografické skupiny (jako např. senioři, studenti, apod.). Jako uživatelé veřejného prostoru se tak vyjadřují k otázkám týkajících se podoby veřejného prostoru v bezprostřední blízkosti.

Kroky realizace

 1. Zvolení vhodné metody pro oslovení cílové skupiny a získání specifických informací
 2. Specifikace tématu a jeho okruhů
 3. Příprava a konkretizace otázek, které budou položeny cílové skupině
 4. Realizace Talking walls, instalace v prostoru
 5. 4a. Zvolení vhodné grafiky, vytvoření plakátů, tisk
 6. 4b. Výběr konkrétních plakátovacích ploch, objednání plakátovacích ploch
 7. Sběr dat z Talking walls – fotodokumentace, textový záznam
 8. Kvantitativní vyhodnocení odpovědí na otázky – nejčastěji se opakující odpovědi, speciální odpovědi atp.

Další principy realizace

Fyzická podoba Talking walls ve veřejném prostoru je doplněna o identický online formulář, na který odkazuje QR kód umístěný na plakátu pro případ, že zájemci nemají možnost fyzickou podobu plakátu vyplnit.

Co je pro realizaci potřeba zajistit

 • Plocha ve veřejném prostoru umožňující umístění Talking walls – pro toto provedení bylo využito pronajímatelné plakátovací plochy, a proto bylo nutno zajistit pronájem plochy na vybraných místech a ve výšce, ve které je možno dotazník vyplnit
 • Vhodné otázky a grafická podoba
 • Technické zajištění Talking walls – pro toto provedení bylo využito papírové plakáty formátu A0
 • Identický online formulář přístupný z QR kódu umístěném na fyzickém plakátu

Výhody a nevýhody použití

Výhody
Nevýhody
Oslovení široké skupiny lidí, popř. jinak neoslovitelné
Bez dohledu organizátorů – riziko nevhodných komentářů
Propojení řešeného místa s výzkumem
Náročnost na průběžný sběr dat
Propagace projektu ve veřejném prostoru
Průběh vyplňování ovlivněn klimatickými vlivy
Volnost vyjadřování se – dobrovolník může názor psát jak sám, tak ve skupině
 

Rozšiřující tipy a doporučení

Vhodnost předepsání jednoho řádku odpovědí jako tzv. prolomení ledů a tím motivování dotazovaných osob k zapojení se.


Talking walls online

Metoda probíhá v online prostoru.

Cílová skupina

Obecná veřejnost. Cílová skupina Talking walls může být jakkoliv široká v závislosti na konkrétním tématu a záměru.

V našem případě se zaměřujeme na kategorii studentů Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Cílem je definovat postoje studentů vysoké školy k bezprostřední městské části, která přímo či nepřímo ovlivňuje jejich každodenní fungování, pohyb a rezidentní možnosti, alternativní k životu na kolejích.

Kroky realizace

 1. Zvolení vhodné metody pro oslovení cílové skupiny a získání specifických informací – studenti VŠB.
 2. Specifikace tématu a jeho okruhů – bydlení na Hlavní třídě, trávení volného času na Hlavní třídě.
 3. Příprava a konkretizace otázek, které budou položeny cílové skupině.
  1. Kdyby na Hlavní třídě bylo ....., tak bych tam šel.
  2. Na Hlavní třídě chodím do ....., protože/kvůli ..... .
  3. Na Hlavní třídě bych nechtěl bydlet, protože ..... .
  4. Na Hlavní třídě se mi líbí ..... .
  5. Na Hlavní třídě mě štve ..... .
 4. Vytvoření zdí a jejich prezentace na sociálních sítích a webových stránkách projektu.

Další principy realizace

Nutnost kontroly/moderování – je zde vysoké riziko nenávistných, urážlivých a jiných nevhodných příspěvků (v důsledku online-anonymity účastníků).

Co je pro realizaci potřeba zajistit

Vypsané otázky s prostorem pro názory dobrovolně se zapojujících osob
Web: https://walloftext.co/ sloužící k vytvoření jednotlivých zdí s libovolným textem

Výhody a nevýhody použití

Výhody
Nevýhody
Rychlý zisk a rozšíření dat
Bez dohledu organizátorů – riziko nevhodných komentářů
Možnost zapojení širokého spektra osob
Nevhodné komentáře je vhodné skrýt/mazat, aby nenavazovaly další
Volnost vyjadřování se – dobrovolník může názor psát jak sám, tak ve skupině
 

Rozšiřující tipy a doporučení

Možnost předepsat pár odpovědí jako tzv. prolomení ledů a tím motivování dotazovaných osob k zapojení se.

Příklady dobré praxe

 1. “Before I die”
  Before I Die. (nedatováno). Dostupné z: https://beforeidieproject.com
  Místo: již více než 5000 zdí v 87 zemích
  Umělecký projekt, jehož cílem je reflektovat uvědomění si vlastního konce a uvážení, čeho by člověk chtěl v životě dosáhnout. Každý se může vyjádřit k tomu, co by chtěl mít, čím být předtím, než zemře. Jedna z instalovaných zdí je v také v Ostravě – centru v pasáži z tramvajové zastávky Elektra.
 2. “Talking Walls of Buenos Aires”
  The Talking Walls of Buenos Aires (nedatováno).
  Dostupné z: artsandculture.google.com
  Místo: Argentina
  Politické, ekonomické, sociální okolnosti v Buenos Aires vytvářely po léta velmi nestabilní společenské uspořádání. V roce 2001 v zemi proběhla katastrofální ekonomická krize, která zažehla vlnu protestů po celé zemi. Pro obyvatele města Buenos Aires se zdi staly prostorem, kde lidé mohli vyjádřit svůj názor veřejně, hlasitě. Komerční sdělení, graffiti, reklamy, zprávy a další začaly pravidelně plnit každou volnou zeď. Během krize se tato forma aktivismu stala způsobem, jak se zapojit do proměny života v místě.

Talking wallsZveřejněno / aktualizováno: 11. 11. 2021